Calificari – Cursuri in UK – Anglia – Londra

HEALTH & SAFETY Courses

Sănătate și siguranță – Instruire

Această broșură vă explică ce trebuiedumneavoastră în calitate de angajator să faceți pentru a vă asigura că angajații dumneavoastră primesc intruirea necesară despre Sănătate ș isiguranță. Vă dă sfaturi despre cine ar putea avea nevoie de instruire, ce tip de instruire este necesar și cum să o organizați. Broșura va fi, de asemenea, utilă angajaților și reprezentanților acestora.

Ce este instruirea?

Instruirea înseamnă ai ajuta pe oameni să învețe cum să facă un anumit lucru, a le spune oamenilor ce ar trebui și ce nu ar trebui să facă sau simplu, în a le oferi informații. Instruirea nu este doar despre cursuri formale în sala de clasă.

De ce să oferiți instruire despre Sănătate și siguranță?

Oferirea de informații și instruire despre Sănătate și siguranță vă ajută să:

– vă asigurați că oamenii care muncesc pentru dumneavoastră știu cum să muncească sigur și fără riscuri asupra sănătății;

– vă dezvoltați o cultură pozitivă a sănătății și siguranței unde se lucrează în siguranță și sănătos;

– devină ceva natural pentru toată lumea;

– vă îndepliniți datoria legală de a proteja sănătatea și siguranța angajaților dumneavoastră.

Instruire eficientă:

– va contribui la dezvoltarea competenței angajaților în domeniul Sănătății și siguranței.

– poate ajuta ca afacerea dumneavoastră să evite discomfortul cauzat de accidente sau înbolnăviri.

– vă poate ajuta să evitați costurile financiare provocate de accidente sau probleme de sănătate ocupaționale, precum produse afectate, pierderi în producție sau personal fără motivație. Nu uitați că asigurarea dumneavoastră poate să nu acopere toate aceste costuri.

Legea

Sănătatea și siguranța la locul de muncă vă impun să oferiți orice informații, instrucțiuni, formare și supraveghere ce sunt necesare pentru a vă asigura, în măsura în care este posibil, de sănătatea și siguranța angajaților dumneavoastră la locul de muncă.

Acest lucru este explicat pe larg în Regulamentul pentru Managementul Sănătății și siguranței la locul de muncă 1999, care identifică situațiile în care instruirea despre Sănătate și siguranță este importantă în mod particular, de exemplu atunci când oamenii încep lucrul, sunt expuși la riscuri noi sau ridicate sau unde competențele existente ar putea fi devenit deficiente sau au nevoie de revizuire.

Ca mulți alți angajatori, dumneavoastră ați putea fi pus în situația să nu puteți oferi această instruire pe cont propriu caz în care veți avea nevoie de ajutor competent. Dacă este posibil, dumneavoastră ar trebui să desemnați unul sau mai mulți dintre angajații dumneavoastră.

Reprezentanții Siguranței, regulile Comitetului de Siguranță 1977 și regulile de Sănătate și siguranță (consultare cu angajații 1996) vă solicită să vă consultați cu angajații sau cu reprezentanții acestora cu privire la problemele legate de Sănătate și siguranță. Reprezentanții desemnați, în conformitate cu oricare dintre aceste seturi de reguli, sunt îndreptățiți la concediu plătit pentru instruirea necesară atribuțiilor lor.

Regulile de sănătate și siguranță (instruire pentru angajare) 1990 se asigură că cursanții ce fac muncă pentru experiență sunt acoperiți de legea sănătății și siguranței.  Sunt numeroase alte reguli care includ cerințele specifice pentru instruire în Sănătate și siguranță, de exemplu azbest, scufundări și prim-ajutor.

Cum rămăne cu lucrătorii individuali?

Dacă o persoană ce lucrează sub controlul și instrucțiunile dumneavoastră este tratată precum un lucrător individual din motive ce țin de taxe și asigurări naționale, aceștia nu ar trebui să fie tratați cu nimic mai prejos decât angajații dumneavoastră în condiții ce țin de sănătate și siguranță. În această situație dumneavoastră trebuie să întreprindeți acțiunile necesare pentru a-i proteja.

Dacă dumneavoastră nu vă doriți să angajați lucrători din acest motiv, ar trebui să cereți sfaturi legale.

În cele din urmă, fiecare caz poate fi decis doar pe baza propriei situații, de către o instanță de judecată.

Cine are nevoie de instruire pentru Sănătate și siguranță?

Dumneavoastră aveți!

Indiferent dacă sunteți un angajator sau un lucrător individual sunteți sigur că sunteți la curent cu datele privind identificarea pericolelor și controlul riscurilor locului dumneavoastră de muncă?

Știți cum să primiți ajutor de la Asociația de schimb, Camera dumneavoastră de Comerț locală sau de la Autoritatea ce se asigură cu punerea în aplicare a Sănătății și siguranței? Știți ce aveți de făcut cu privire la consultarea angajaților sau reprezentanților acestora pe probleme de Sănătate și siguranță? Dacă nu, probabil v-ar prinde bine ceva instruire.

Managerii și supraveghetorii dumneavoastră au nevoie!

Dacă dumneavoastră angajați manageri sau supraveghetori, aceștia trebuie să știe ce așteptări aveți de la ei în termeni de siguranță și sănătate și cum vă așteptați ca ei să le ofere. Aceștia trebuie să înțeleagă politica dumneavoastră de sănătate și siguranță, unde este locul lor în aceasta și cum doriți să se ocupe de sănătate și siguranță. Aceștia ar putea avea nevoie, de asemenea, de instruire în pericolele specifice ale proceselor dumneavoastră și cum vă așteptați ca riscurile să fie controlate.

Angajații dumneavoastră au nevoie! Toată lumea care lucrează pentru dumneavoastră, inclusiv lucrătorii individuali, au nevoie să cunoască cum să lucreze sigur și fără pericole asupra sănătății. Asemeni supraveghetorilor dumneavoastră, aceștia au nevoie să cunoască politica de sănătate și siguranță, aranjamentele pentru a o pune în aplicare și rolul lor în problemă. Aceștia trebuie, de asemenea, să cunoască modul în care pot să discute cu dumneavoastră probleme despre sănătate și siguranță.

Contractorii și lucrătorii independenți ce ar putea lucra cu dumneavoastră au nevoie!

Aduceți-vă aminte că acești oameni e posibil să nu fie obișnuiți cu mediul de lucru și sistemele de siguranță pe care dumneavoastră le oferiți angajaților obișnuiți.

Dumneavoastră ar trebui:

– să luați în calcul capacitățile, instruirea, cunoștințele și experiența lucrătorilor și să vă asigurați că cerințele locului de muncă nu întrec abilitățile lor de a-și efectua munca fără a se supune la risc pe ei sau pe ceilalți.

Anumiți angajați este posibil să aibă nevoie de instruire specială, de exemplu:

– noii angajați au nevoie de instruire de bază în cum să lucreze în siguranță, inclusiv modalitățile de prim-ajutor, incendiu și evacuare

– persoanele ce-și schimbă locul de muncă sau preiau responsabilități în plus trebuie să cunoască oricare noi implicații asupra sănătății și siguranței

– angajații tineri sunt deosebit de vulnerabili la accidente și dumneavoastră ar trebui să acordați atenție deosebită nevoilor acestora, astfel, instruirea lor ar trebui să fie o prioritate. Este, de asemenea, important ca angajații tineri, noi și neexperimentați să fie supravegheați în mod adecvat.

– reprezentanții angajaților sau reprezentanții siguranței vor necesita instruire în conformitate cu responsabilitățile lor.

– abilitățile anumitor persoane ar putea necesita revizuire printr-o instruire de reactualizare.

Evaluarea dumneavoastră de risc ar trebui să identifice alte instruiri necesare asociate riscurilor specifice.

Cum o pot realiza?

În primul rând, dumneavoastră ar trebui să vă arătați angajamentul pentru ca oamenii ce sunt instruiți să realizeze că instruirea este importantă. Ar trebui să consultați angajații sau reprezentanții acestora pentru a planifica și organiza instruirea. Ar trebui să vă asigurați că stabiliți cum trebuie prioritățile și planul de instruire necesare afacerii dumneavoastră. Este posibil să fi desemnat pe cineva care să vă ofere asistență competentă (vedeți legea) iar acesta ar trebui să vă poată ajuta.

Încercați următoarea abordare în 5 pași:

Pasul 1: Decideți care este instruirea de care are nevoie organizația dumneavoastră. Identificați aptitudinile și cunoștințele necesare persoanelor pentru a-și face munca într-o manieră sigură și sănătoasă. Comparațile pe acesea cu aptitudinile și cunoștințele curente ale persoanelor și identificați lacunele.

– Revizuiți experiențele cu răniri, situații la limită sau cazuri de îmbolnăviri.

– Priviți la evaluările dumneavoastră de risc pentru a vedea unde informațiile și instruirea au fost identificați ca factori în controlarea riscurilor.

Luați în considerare nevoia de instruire pentru conștientizarea în cazul tuturor, inclusiv directori, manageri și supraveghetori inclusiv:

  1. cum să gestionați sănătatea și siguranța;
  2. cine este responsabil și pentru ce;
  3. costul afacerii în situația în care lucrurile merg prost;
  4. cum să identificați pericolele și să evaluați riscurile și
  5. pericolele întâmpinate și măsuri pentru controlul acestora.

Pasul al doilea Decideți prioritățile dumneavoastră de instruire.

– Legea vă impune să efectuați instruire specifică( de exemplu instruire în primul ajutor ) vedeți legea pentru mai multe detalii.

Prioritățile ar trebui să includă:

– situațiile unde lipsa de informații sau de instruire pot duce la serioase pagube

– acolo unde se beneficiază de cel mai mare număr de personal

– angajați noi sau noi în mediul de muncă

– persoane ce schimbă locul de muncă, practici de lucru sau preiau responsabilități noi

– persoane ce folosesc echipament nou.

Consultați angajații sau reprezentanții acestora pentru a le vedea punctul de vedere.

Trebuie să oferiți instruire în timpul orelor de lucru și nu pe cheltuiala angajaților dumneavoastră. Este posibil să fie necesare aranjamente speciale pentru lucrătorii part-time sau în ture.

Pasul al treilea: Alegeți-vă metodele de instruire și resursele.

Nu uitați că deși sunt mulți instructori externi ce vă pot ajuta, o instruire foarte efectivă poate fi realizată la dumneavoastră “în casă”.

Alegeți-vă metodele, de exemplu:

– oferirea de informații sau instrucțiuni

– antrenarea sau instruirea la locul de muncă

– instruirea în sala de clasă

– studiu deschis sau la distanță

– în grup sau individual, și

– pe calculator sau studio interactiv.

Trebuie să vă asigurați că puteți asigura toate nevoile de instruire ale forței dumneavoastră de muncă incluzând muncitorii imigranți, care este posibil să nu dispună de o engleză bună, de asemenea, persoane cu abilități de alfabetizare slabe sau persoane cu dizabilități, precum cele de vedere sau cele de auz.

Luați în considerare cine vă poate ajuta oferindu-vă informații, material sau cursuri de instruire etc.

Puteți încerca de exemplu:

– standardele ocupaționale naționale

– uniuni de comerț sau asociații de comerț

– colegii pentru înaltă educație

– organizații private de instruire

– consultanți independenți pentru siguranță și sănătate

– corpurile angajatorului (Camera de comerț) și corpuri de acordare a calificărilor.

Uitați-vă pe www.gov.uk pentru a găsi informații detaliate și sfaturi cu privire la abilități și instruire precum:

– impactul instruirii asupra performanțelor afacerii

– identificarea instruirii necesare

– metode de instruire

– cum să puneți la punct o instruire „în casă”

– cum să evaluați instruirea dumneavoastră

– cum să găsiți un furnizor de instruire sau un curs, și studiul prin rețea împreună cu alții.

Pasul al patrulea Oferirea instruirii

– asigurați-vă că informația este ușor de înțeles și încercați să utilizați o varietate de metode de instruire pentru a transmite mesajul dumneavoastră

– asigurați-vă că instructorul are destul timp să pregătească resurse și locația – pregătirile sunt în mod particular importante pentru oamenii ce nu sunt instructori experimentați.

Pasul al cincilea Verificați dacă instruirea a funcționat

– Angajatorii dumneavoastră înțeleg ce cerințe aveți de la ei?

– Au ei în acest moment cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a lucra în siguranță fără riscuri asupra sănătății?

– Muncesc ei cu adevărat în modul în care au fost instruiți să o facă?

– A fost vreo îmbunătățire în performanțele de sănătate și siguranță ale organizației dumneavoastră?

– Ce răspunsuri primiți din partea managerilor de linie și din partea persoanelor ce au fost instruite?

– Este necesară mai multă informație sau instruire?

– A fost folosită cea mai potrivită metodă de instruire?

– Ce îmbunătățiri pot fi aduse?

– A existat vreo schimbare în comportament și practică?

– Aceasta vă poate ajuta să păstrați registre chiar dacă este instruire “în casă”.

– Ar trebui să monitorizați registrele de instruire pentru a acorda instruire de reîmprospătare atunci când este nevoie.

Cursuri de sănătate și siguranță:

– Ofițer de trafic/ Semnalizator utilaje grele

– Curs de ofițer de incendiu

– Curs de o zi de prim ajutor

– trei zile de Curs de prim ajutor

– IPAF- Curs Lift tip foarfecă/ Lift cu braț

– PASMA Instruire standard

– Curs de manipulare manuală

– Curs pentru lucru la înălțime

– Instruire în echipamentul pentru lucrul la înălțime.

Traffic Marshall / Banksman in Londra-Anglia-UK.

Carduri CSCS, HEALTH & SAFETY Courses in Anglia.

Carduri – Cursuri –CSCS – NVQ in UK-Anglia-Londra.

Afișez toate cele 9 rezultate

HEALTH & SAFETY Courses

Sănătate și siguranță – Instruire

Această broșură vă explică ce trebuiedumneavoastră în calitate de angajator să faceți pentru a vă asigura că angajații dumneavoastră primesc intruirea necesară despre Sănătate ș isiguranță. Vă dă sfaturi despre cine ar putea avea nevoie de instruire, ce tip de instruire este necesar și cum să o organizați. Broșura va fi, de asemenea, utilă angajaților și reprezentanților acestora.

Ce este instruirea?

Instruirea înseamnă ai ajuta pe oameni să învețe cum să facă un anumit lucru, a le spune oamenilor ce ar trebui și ce nu ar trebui să facă sau simplu, în a le oferi informații. Instruirea nu este doar despre cursuri formale în sala de clasă.

De ce să oferiți instruire despre Sănătate și siguranță?

Oferirea de informații și instruire despre Sănătate și siguranță vă ajută să:

– vă asigurați că oamenii care muncesc pentru dumneavoastră știu cum să muncească sigur și fără riscuri asupra sănătății;

– vă dezvoltați o cultură pozitivă a sănătății și siguranței unde se lucrează în siguranță și sănătos;

– devină ceva natural pentru toată lumea;

– vă îndepliniți datoria legală de a proteja sănătatea și siguranța angajaților dumneavoastră.

Instruire eficientă:

– va contribui la dezvoltarea competenței angajaților în domeniul Sănătății și siguranței.

– poate ajuta ca afacerea dumneavoastră să evite discomfortul cauzat de accidente sau înbolnăviri.

– vă poate ajuta să evitați costurile financiare provocate de accidente sau probleme de sănătate ocupaționale, precum produse afectate, pierderi în producție sau personal fără motivație. Nu uitați că asigurarea dumneavoastră poate să nu acopere toate aceste costuri.

Legea

Sănătatea și siguranța la locul de muncă vă impun să oferiți orice informații, instrucțiuni, formare și supraveghere ce sunt necesare pentru a vă asigura, în măsura în care este posibil, de sănătatea și siguranța angajaților dumneavoastră la locul de muncă.

Acest lucru este explicat pe larg în Regulamentul pentru Managementul Sănătății și siguranței la locul de muncă 1999, care identifică situațiile în care instruirea despre Sănătate și siguranță este importantă în mod particular, de exemplu atunci când oamenii încep lucrul, sunt expuși la riscuri noi sau ridicate sau unde competențele existente ar putea fi devenit deficiente sau au nevoie de revizuire.

Ca mulți alți angajatori, dumneavoastră ați putea fi pus în situația să nu puteți oferi această instruire pe cont propriu caz în care veți avea nevoie de ajutor competent. Dacă este posibil, dumneavoastră ar trebui să desemnați unul sau mai mulți dintre angajații dumneavoastră.

Reprezentanții Siguranței, regulile Comitetului de Siguranță 1977 și regulile de Sănătate și siguranță (consultare cu angajații 1996) vă solicită să vă consultați cu angajații sau cu reprezentanții acestora cu privire la problemele legate de Sănătate și siguranță. Reprezentanții desemnați, în conformitate cu oricare dintre aceste seturi de reguli, sunt îndreptățiți la concediu plătit pentru instruirea necesară atribuțiilor lor.

Regulile de sănătate și siguranță (instruire pentru angajare) 1990 se asigură că cursanții ce fac muncă pentru experiență sunt acoperiți de legea sănătății și siguranței.  Sunt numeroase alte reguli care includ cerințele specifice pentru instruire în Sănătate și siguranță, de exemplu azbest, scufundări și prim-ajutor.

Cum rămăne cu lucrătorii individuali?

Dacă o persoană ce lucrează sub controlul și instrucțiunile dumneavoastră este tratată precum un lucrător individual din motive ce țin de taxe și asigurări naționale, aceștia nu ar trebui să fie tratați cu nimic mai prejos decât angajații dumneavoastră în condiții ce țin de sănătate și siguranță. În această situație dumneavoastră trebuie să întreprindeți acțiunile necesare pentru a-i proteja.

Dacă dumneavoastră nu vă doriți să angajați lucrători din acest motiv, ar trebui să cereți sfaturi legale.

În cele din urmă, fiecare caz poate fi decis doar pe baza propriei situații, de către o instanță de judecată.

Cine are nevoie de instruire pentru Sănătate și siguranță?

Dumneavoastră aveți!

Indiferent dacă sunteți un angajator sau un lucrător individual sunteți sigur că sunteți la curent cu datele privind identificarea pericolelor și controlul riscurilor locului dumneavoastră de muncă?

Știți cum să primiți ajutor de la Asociația de schimb, Camera dumneavoastră de Comerț locală sau de la Autoritatea ce se asigură cu punerea în aplicare a Sănătății și siguranței? Știți ce aveți de făcut cu privire la consultarea angajaților sau reprezentanților acestora pe probleme de Sănătate și siguranță? Dacă nu, probabil v-ar prinde bine ceva instruire.

Managerii și supraveghetorii dumneavoastră au nevoie!

Dacă dumneavoastră angajați manageri sau supraveghetori, aceștia trebuie să știe ce așteptări aveți de la ei în termeni de siguranță și sănătate și cum vă așteptați ca ei să le ofere. Aceștia trebuie să înțeleagă politica dumneavoastră de sănătate și siguranță, unde este locul lor în aceasta și cum doriți să se ocupe de sănătate și siguranță. Aceștia ar putea avea nevoie, de asemenea, de instruire în pericolele specifice ale proceselor dumneavoastră și cum vă așteptați ca riscurile să fie controlate.

Angajații dumneavoastră au nevoie! Toată lumea care lucrează pentru dumneavoastră, inclusiv lucrătorii individuali, au nevoie să cunoască cum să lucreze sigur și fără pericole asupra sănătății. Asemeni supraveghetorilor dumneavoastră, aceștia au nevoie să cunoască politica de sănătate și siguranță, aranjamentele pentru a o pune în aplicare și rolul lor în problemă. Aceștia trebuie, de asemenea, să cunoască modul în care pot să discute cu dumneavoastră probleme despre sănătate și siguranță.

Contractorii și lucrătorii independenți ce ar putea lucra cu dumneavoastră au nevoie!

Aduceți-vă aminte că acești oameni e posibil să nu fie obișnuiți cu mediul de lucru și sistemele de siguranță pe care dumneavoastră le oferiți angajaților obișnuiți.

Dumneavoastră ar trebui:

– să luați în calcul capacitățile, instruirea, cunoștințele și experiența lucrătorilor și să vă asigurați că cerințele locului de muncă nu întrec abilitățile lor de a-și efectua munca fără a se supune la risc pe ei sau pe ceilalți.

Anumiți angajați este posibil să aibă nevoie de instruire specială, de exemplu:

– noii angajați au nevoie de instruire de bază în cum să lucreze în siguranță, inclusiv modalitățile de prim-ajutor, incendiu și evacuare

– persoanele ce-și schimbă locul de muncă sau preiau responsabilități în plus trebuie să cunoască oricare noi implicații asupra sănătății și siguranței

– angajații tineri sunt deosebit de vulnerabili la accidente și dumneavoastră ar trebui să acordați atenție deosebită nevoilor acestora, astfel, instruirea lor ar trebui să fie o prioritate. Este, de asemenea, important ca angajații tineri, noi și neexperimentați să fie supravegheați în mod adecvat.

– reprezentanții angajaților sau reprezentanții siguranței vor necesita instruire în conformitate cu responsabilitățile lor.

– abilitățile anumitor persoane ar putea necesita revizuire printr-o instruire de reactualizare.

Evaluarea dumneavoastră de risc ar trebui să identifice alte instruiri necesare asociate riscurilor specifice.

Cum o pot realiza?

În primul rând, dumneavoastră ar trebui să vă arătați angajamentul pentru ca oamenii ce sunt instruiți să realizeze că instruirea este importantă. Ar trebui să consultați angajații sau reprezentanții acestora pentru a planifica și organiza instruirea. Ar trebui să vă asigurați că stabiliți cum trebuie prioritățile și planul de instruire necesare afacerii dumneavoastră. Este posibil să fi desemnat pe cineva care să vă ofere asistență competentă (vedeți legea) iar acesta ar trebui să vă poată ajuta.

Încercați următoarea abordare în 5 pași:

Pasul 1: Decideți care este instruirea de care are nevoie organizația dumneavoastră. Identificați aptitudinile și cunoștințele necesare persoanelor pentru a-și face munca într-o manieră sigură și sănătoasă. Comparațile pe acesea cu aptitudinile și cunoștințele curente ale persoanelor și identificați lacunele.

– Revizuiți experiențele cu răniri, situații la limită sau cazuri de îmbolnăviri.

– Priviți la evaluările dumneavoastră de risc pentru a vedea unde informațiile și instruirea au fost identificați ca factori în controlarea riscurilor.

Luați în considerare nevoia de instruire pentru conștientizarea în cazul tuturor, inclusiv directori, manageri și supraveghetori inclusiv:

  1. cum să gestionați sănătatea și siguranța;
  2. cine este responsabil și pentru ce;
  3. costul afacerii în situația în care lucrurile merg prost;
  4. cum să identificați pericolele și să evaluați riscurile și
  5. pericolele întâmpinate și măsuri pentru controlul acestora.

Pasul al doilea Decideți prioritățile dumneavoastră de instruire.

– Legea vă impune să efectuați instruire specifică( de exemplu instruire în primul ajutor ) vedeți legea pentru mai multe detalii.

Prioritățile ar trebui să includă:

– situațiile unde lipsa de informații sau de instruire pot duce la serioase pagube

– acolo unde se beneficiază de cel mai mare număr de personal

– angajați noi sau noi în mediul de muncă

– persoane ce schimbă locul de muncă, practici de lucru sau preiau responsabilități noi

– persoane ce folosesc echipament nou.

Consultați angajații sau reprezentanții acestora pentru a le vedea punctul de vedere.

Trebuie să oferiți instruire în timpul orelor de lucru și nu pe cheltuiala angajaților dumneavoastră. Este posibil să fie necesare aranjamente speciale pentru lucrătorii part-time sau în ture.

Pasul al treilea: Alegeți-vă metodele de instruire și resursele.

Nu uitați că deși sunt mulți instructori externi ce vă pot ajuta, o instruire foarte efectivă poate fi realizată la dumneavoastră “în casă”.

Alegeți-vă metodele, de exemplu:

– oferirea de informații sau instrucțiuni

– antrenarea sau instruirea la locul de muncă

– instruirea în sala de clasă

– studiu deschis sau la distanță

– în grup sau individual, și

– pe calculator sau studio interactiv.

Trebuie să vă asigurați că puteți asigura toate nevoile de instruire ale forței dumneavoastră de muncă incluzând muncitorii imigranți, care este posibil să nu dispună de o engleză bună, de asemenea, persoane cu abilități de alfabetizare slabe sau persoane cu dizabilități, precum cele de vedere sau cele de auz.

Luați în considerare cine vă poate ajuta oferindu-vă informații, material sau cursuri de instruire etc.

Puteți încerca de exemplu:

– standardele ocupaționale naționale

– uniuni de comerț sau asociații de comerț

– colegii pentru înaltă educație

– organizații private de instruire

– consultanți independenți pentru siguranță și sănătate

– corpurile angajatorului (Camera de comerț) și corpuri de acordare a calificărilor.

Uitați-vă pe www.gov.uk pentru a găsi informații detaliate și sfaturi cu privire la abilități și instruire precum:

– impactul instruirii asupra performanțelor afacerii

– identificarea instruirii necesare

– metode de instruire

– cum să puneți la punct o instruire „în casă”

– cum să evaluați instruirea dumneavoastră

– cum să găsiți un furnizor de instruire sau un curs, și studiul prin rețea împreună cu alții.

Pasul al patrulea Oferirea instruirii

– asigurați-vă că informația este ușor de înțeles și încercați să utilizați o varietate de metode de instruire pentru a transmite mesajul dumneavoastră

– asigurați-vă că instructorul are destul timp să pregătească resurse și locația – pregătirile sunt în mod particular importante pentru oamenii ce nu sunt instructori experimentați.

Pasul al cincilea Verificați dacă instruirea a funcționat

– Angajatorii dumneavoastră înțeleg ce cerințe aveți de la ei?

– Au ei în acest moment cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a lucra în siguranță fără riscuri asupra sănătății?

– Muncesc ei cu adevărat în modul în care au fost instruiți să o facă?

– A fost vreo îmbunătățire în performanțele de sănătate și siguranță ale organizației dumneavoastră?

– Ce răspunsuri primiți din partea managerilor de linie și din partea persoanelor ce au fost instruite?

– Este necesară mai multă informație sau instruire?

– A fost folosită cea mai potrivită metodă de instruire?

– Ce îmbunătățiri pot fi aduse?

– A existat vreo schimbare în comportament și practică?

– Aceasta vă poate ajuta să păstrați registre chiar dacă este instruire “în casă”.

– Ar trebui să monitorizați registrele de instruire pentru a acorda instruire de reîmprospătare atunci când este nevoie.

Cursuri de sănătate și siguranță:

– Ofițer de trafic/ Semnalizator utilaje grele

– Curs de ofițer de incendiu

– Curs de o zi de prim ajutor

– trei zile de Curs de prim ajutor

– IPAF- Curs Lift tip foarfecă/ Lift cu braț

– PASMA Instruire standard

– Curs de manipulare manuală

– Curs pentru lucru la înălțime

– Instruire în echipamentul pentru lucrul la înălțime.

Traffic Marshall / Banksman in Londra-Anglia-UK.

Carduri CSCS, HEALTH & SAFETY Courses in Anglia.

Carduri – Cursuri –CSCS – NVQ in UK-Anglia-Londra.